Bokföring

Låt inte bokföringen ta upp onödig tid från andra uppgifter inom företaget. Vi sköter Er
löpande bokföring så ni får tid över till kundkontakt, orderbehandling eller annat viktigt arbete som får Ert företag att utvecklas.
Vi gör det dessutom till ett fast pris så Ni aldrig behöver bli överraskade över utgifterna.

Varje månadsslut skickar vi en resultatrapport och en balansrapport som visar föregående månad.

Vi kan även göra er momsdeklaration åt Er. Annars skickar vi aktuella siffror till Er så Ni enkelt kan fylla i och skicka in Er momsdeklaration.

Efter årets slut skickar vi Er bokföring till Er så Ni kan presentera den för Er revisor och göra ett bokslut.

bokföringbild